FANDOM


Les Zones de Control, (abreujat ZDC), són un concepte del joc que evita que et moguis lliurement per zones controlades totalment o parcial per forces enemigues.

La regla general és que una unitat de terra que es troba adjacent a una casella ocupada per un enemic no es pot moure directament a una altra casella adjacent a una casella ocupada per un enemic. S'entén per casella ocupada per un enemic una casella de terra que conté una unitat enemiga. Adjacència es refereix a qualsevol de les 8 caselles que hi ha al voltant d'una unitat.

Les ZDC no s'apliquen en els següents casos especials:

  • una unitat movent-se directament des de o cap a una ciutat
  • una unitat movent-se cap a una casella ocupada per una unitat amiga
  • una unitat movent-se des d'una casella d'oceà (desembarcant)
  • una unitat que explícitament pot ignorar les ZDC, p.ex.: Diplomàtics i Espies

Notes:

  • Només les unitats terrestres estan restringides per les ZDC.
  • Les unitats no terrestres poden imposar ZDC (és a dir, compten com a caselles ocupades per enemics), però només si estan en una casella terrestre. Per tant, de fet, les unitats marítimes no poden imposar ZDC (a no ser que estiguin dins d'una ciutat), i les unitats aèries (inclosos els helicòpters) no imposen ZDC si estan sobre caselles d'Oceà. La ZDC no restringeix els atacs de les unitats, només el moviment.
  • Una ciutat enemiga compta com a casella ocupada per l'enemic si hi ha unitats dins de la ciutat, però no si la ciutat està buida. (És la mateixa regla que per qualsevol altre quadrat).
  • Moure's des d'una casella d'Oceà és un cas especial; moure's cap a una casella d'oceà (tornar cap a una barca) també és permès, pel cas especial de moure's cap a una unitat amiga (la barca).

CONSELL: Et pots infiltrar en zones enemigues movent-t'hi primer amb un Diplomàtic (o alguna altra unitat que ignori ZDC), i llavors movent unitats normals cap al quadrat que ara ocupa el Diplomàtic. Repetint aquest procés (i opcionalment deixant enrere algunes unitats per mantenir quadrats ocupats), pots obrir un camí a través de territori enemic.

Aquestes regles són lleugerament diferents de les de versions anteriors de Freeciv (versió 1.8.0 i prèvies) de la següent manera:

  • Les ciutats enemigues sense unitats a dins ja no imposen ZDC.
  • El cas especial d'unitats terrestres que desembarquen és nou.