FANDOM


B.police station Comissaria
Cost 50
Manteniment 2
Tecnologia requerida Comunisme
Obsolet per Res

Redueix la infelicitat causada per unitats militars fora de la ciutat en 2 sota Democràcia i en 1 sota República. Aquesta millora no té cap efecte sota altres tipus de govern.